Ring ring

Hoang Thai Anh - Nguyen Kim Tuyen - Mãi Mãi Một Tình Yêu

  
Chào mừng các bạn đến với website tình yêu của Hoang Thai Anh và Nguyen Kim Tuyen
Hoang Thai Anh thân tặng Nguyen Kim Tuyen

 

Chỉ yêu mình Tuyen

Tuyen có bất ngờ không khi nhìn thấy trang web này? Tuyen biết không Anh đã làm trang web này với tất cả tấm lòng của mình nhằm đem lại sự bất ngờ, niềm vui cũng như mong Tuyen thấu hiểu tình cảm của Anh dành cho Tuyen.
Tuyen ơi! Từ lâu Anh đã "kết" Tuyen rồi. Ánh mắt long lanh cùng với hình dáng của Tuyen đã làm đắm say Anh. Hình bóng củaTuyen luôn ở trong tâm thức của Anh. Hằng đêm không biết bao nhiêu lần con tim của Anh đã thổn thức khi nghĩ tới Tuyen. Anh chỉ biết yêu Tuyen bằng tất cả trái tim mình dù lòng chỉ trộm nhớ thương thầm thôi.
Ngày nào Anh cũng muốn nhìn thấy Tuyen, nói chuyện với Tuyen. Một ngày sẽ trở nên dài làm sao khi vắng bóng của Tuyen. Những lúc được gần Tuyen, Anh cảm thấy như thời gian sao thôi qua thật nhanh, đó là những giây phút sung sướng nhất đối với Anh. Anh rất muốn được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng Tuyen.
Anh thầm cảm ơn thượng đế đã cho Anh gặp được Tuyen. Ngày 22 tháng 8 đối với Tuyen là một ngày rất đặc biệt. Vì ngày đó Tuyen đã được sinh ra.
Hoang Thai AnhNguyen Kim Tuyen. Chao ôi! Tên của chúng mình nghe sao đẹp đôi thế. Tuyen có thấy vậy không?
Hoang Thai Anh + Nguyen Kim Tuyen = Everything
Hoang Thai Anh - Nguyen Kim Tuyen = Nothing

Anh yêu Tuyen nhiều lắm !!!

Lắng nghe những ca khúc Tuyen sẽ hiểu tấm lòng của Anh. Đây cũng là quà tặng của Anh gửi tới TuyenWebsite được thiết kế bởi: Hoang Thai Anh. Thân tặng: Nguyen Kim Tuyen
người đang online
<>

<noframe><noscrip><P></iframe></span></div></noscript></XML></textarea><P><center>Get <a href="http://www.jabry.com/?ref=footer">100MB Free Web Hosting</a> </p> <style type="text/css"> #xt_auth_container { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 3px 0; padding: 0; width: 100%; height: auto; border: none; } .xt_auth_view { position: static; display: inline; display: inline-block; text-align: right; margin: 0; padding: 0; width: auto; height auto; border: none; } .xt_auth_action { text-align: left; position: static; display: inline; zoom: 1; display: inline-block; vertical-align: top; margin: 0 5px 0 0; padding: 0 5px; height: 20px; width: auto; border: none; -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; -o-border-radius: 3px; border-radius: 3px; background-color: #2e2e2e; background-color: rgba(0,0,0,0.4); !background-color: #2e2e2e; font: 600 12px/20px "Helvetica Neue","HelveticaNeue",Helvetica,Arial,sans-serif; text-decoration: none; -webkit-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -moz-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); -o-text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); text-shadow: 1px 1px 0 rgba(0,0,0,0.08); color: #fff; -webkit-user-select: none; } .xt_auth_action > * { vertical-align: top; } .xt_auth_action:hover { background-color: #1f1f1f; background-color: rgba(0,0,0,0.6); } .xt_auth_action:link, .xt_auth_action:visited, .xt_auth_action:active, .xt_auth_action:hover { text-decoration: none; color: #fff; } .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { position: static; display: inline; display: inline-block; width: 13px; height: 13px; margin: 3px 1px 0 0; padding: 0; vertical-align: top; border: 0; } .xt_auth_icon { background-image: url(http://xtgem.com/images/authbar/auth_sprite_v2.png); margin-right: 0; } .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_icon { background-size: 103px; /* margin: 4px 2px 0 0; */ } /* join & subscribe */ .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: -92px 13px; } /* inbox */ .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: -78px 13px; } /* rate */ .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 14px; } /* unrate */ .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 14px; } /* star */ .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: -26px 13px; } /* unstar */ .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: -39px 13px; } /* repost */ .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: -52px 12px; margin-top: 4px; } /* reposted */ .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: -65px 12px; margin-top: 4px; } /* join & subscribe */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_join .xt_auth_icon, .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_subscribe .xt_auth_icon { background-position: 11px 0.5px; width: 12px; } /* inbox */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_inbox .xt_auth_icon { background-position: 25px 1px; } /* rate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_rate .xt_auth_icon { background-position: 0 0; } /* unrate */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unrate .xt_auth_icon { background-position: -13px 0; } /* star */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_star .xt_auth_icon { background-position: 77px 0; } /* unstar */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_unstar .xt_auth_icon { background-position: 64px 0; } /* repost */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_repost .xt_auth_icon { background-position: 51px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* reposted */ .xt_auth_icon_enchanted .xt_auth_reposted .xt_auth_icon { background-position: 39px 1px; margin: 3px 0 0 0; } /* hidding */ .xt_auth_unstar, .xt_auth_unsubscribe, .xt_auth_unrate { display: none; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_unstar, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_unrate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_unsubscribe { display: inline-block; } .xt_auth_action_star_active .xt_auth_star, .xt_auth_action_rate_active .xt_auth_rate, .xt_auth_action_subscribe_active .xt_auth_subscribe { display: none; } #xt_auth_container { position: fixed; } html { padding-top: 20px; } #xt_auth_container { top: 0; left: 0; } #xt_auth_container, .xt_auth_view, .xt_auth_icon, .xt_auth_avatar { max-height: none !important; max-width: none !important; min-width: none !important; min-width: none !important; opacity: 1 !important; text-indent: 0 !important; visibility:visible !important; } </style><div id='xt_auth_container'><div class='xt_auth_view xt_auth_not_logged'><a href='http://xtgem.com/auth/login?redir=VjFWcFNVcEtaV1J6UmxreVRrMXNWbkZpYzJGU1lsazFSMHBWUkUxaFQwbE5TMnh4VERCUVRFdEtORXAwYkQwOQ%3D%3D&s=VjFaM2JVSldkME5UTUdWQlNEQkhXRVpVWVZjPQ%3D%3D&is_a=0&is_f=0&via=New+authbar' target='_parent' class='xt_auth_action xt_auth_login'>Log in</a><a href='http://xtgem.com/auth/signup?redir=VjFWcFNVcEtaV1J6UmxreVRrMXNWbkZpYzJGU1lsazFSMHBWUkUxaFQwbE5TMnh4VERCUVRFdEtORXAwYkQwOQ%3D%3D&s=VjFaM2JVSldkME5UTUdWQlNEQkhXRVpVWVZjPQ%3D%3D&is_a=0&is_f=0&via=New+authbar' target='_parent' class='xt_auth_action xt_auth_signup'>Sign up</a></div></div> <script type="text/javascript"> (function () { var doc = document; var body = doc.body; var xhr_done_auth = true; doc.addEventListener ? window.addEventListener( 'load', init, false ) : window.attachEvent( 'onload', init ); function init () { doc = document; body = doc.body; var el_auth = doc.getElementById( 'xt_auth_container' ); doc.addEventListener ? el_auth.addEventListener( 'click', hook_xhr_action, false ) : el_auth.attachEvent( 'onclick', hook_xhr_action ); if ( 'backgroundSize' in doc.body.style ) { if ( window.devicePixelRatio && window.devicePixelRatio > 1 ) { el_auth.className += ' xt_auth_icon_enchanted'; } } } // bind xhr links function hook_xhr_action ( e ) { var e = e || window.event; var target = e.target || e.srcElement; target = target.className == 'xt_auth_icon' ? target.parentNode : target; if ( target.getAttribute( 'data-xhr' ) ) { var url = target.href; url = url + (url.indexOf( '?' ) == -1 ? '?via_ajax=1' : '&via_ajax=1'); load_data({ url: url, xhr_done: xhr_done_auth, callback: handle_xhr_response }); (e.preventDefault) ? e.preventDefault() : e.returnValue = false; return false; } } function handle_xhr_response ( xhr ) { function handle_error ( xhr ) { window.location.href = window.location.href; } function handle_success ( xhr ) { var wrapper = document.getElementById( 'xt_auth_container' ); var tmp_class = wrapper.className; var current_action = xhr.response.split( ';' )[1]; var actions = { bookmark: 'xt_auth_action_star_active', vote: 'xt_auth_action_rate_active', subscribe: 'xt_auth_action_subscribe_active' }; for ( key in actions ) { if ( !actions.hasOwnProperty( key ) ) continue; if ( current_action.indexOf( key ) == -1 ) continue; wrapper.className = current_action.indexOf( 'un' ) == -1 ? tmp_class + ' ' + actions[key] : tmp_class.replace( (' ' + actions[key]), '' ); } } xhr.response = xhr.response ? xhr.response : xhr.responseText; (xhr.status != 200 || xhr.response.indexOf( 'ERR;') != -1 ) ? handle_error(xhr) : handle_success(xhr); } //load_data( { url: url, method: method, data: data, async: async, xhr_done: xhr_done, callback: callback }); function load_data( settings ) { var async = settings.async ? !!settings.async : true, url = settings.url ? settings.url.toString() : false, method = settings.method ? settings.method.toUpperCase() : 'GET', callback = settings.callback ? settings.callback : false, data = settings.data ? settings.data.toString() : '', xhr_done = settings.xhr_done ? settings.xhr_done : null, xhr; // xhr in progress or url not provided -> exit if ( !( (xhr_done == true || xhr_done == null) && url ) ) return; if ( typeof XMLHttpRequest !== 'undefined' ) { xhr = new XMLHttpRequest(); } else { try { xhr = new XMLHttpRequest("MSXML2.XmlHttp.5.0") || new XMLHttpRequest("MSXML2.XmlHttp.4.0") || new XMLHttpRequest("MSXML2.XmlHttp.3.0") || new XMLHttpRequest("MSXML2.XmlHttp.2.0") || new XMLHttpRequest("Microsoft.XmlHttp"); } catch ( e ) {} } // if xhr object does not supported or url not given, exit xhr.onreadystatechange = function () { if ( xhr.readyState != 4 ) return; if ( xhr_done != null ) xhr_done = true; callback ? callback( xhr ) : null; } xhr.open( method, url, async ); if ( method === 'POST' ) { xhr.setRequestHeader( "Content-type", "application/x-www-form-urlencoded" ); xhr.send( data ); } else { xhr.send( null ); } if ( xhr_done != null ) xhr_done = false; }; })(); </script></body></html>