Teya Salat

HOANGANH.MW.LT
1*Tâm tưởng tôi tỏ tình tới Tú từ tháng tư, thú thật, tôi thương Tâm thì tôi thì thầm thử Tâm thế thôị
2*Bà ba béo bán bánh bèo bên bờ biển
.3*Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch.
4*Lan lấy lộn lưỡi liềm Lan leo lên lầu lấy lại.
5*Bà Ba béo bán bánh bò, bán bòn bon, bán bong bóng, bên bờ biển, bả bị bộ binh bắt ba bốn bận.
6*Chồng chị chín chết chị chưa chôn, chị chờ chuối chín chị chôn cho chồng.
7*Ðêm đen Đào đốt đèn đi đâu đó. Ðào đốt đèn đi đợi Ðài. Đài đến. Đào đòi đô, Đài đưa Đào đô, Ðào đòi Dylan Ðài đưa Dylan.
8*Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp, râu ra, râu rụng, rầu rỉ rầu.
9*Mặt mập mọc một mụt mụn bọc Hai mụt mụn bọc mọc mặt mập Mặt mập mọc ba mụt mụn bọc Bốn mụt mụn bọc mọc mặt mập.
10*Một nút thắt, hai thắt nút, ba nút thắt, bốn thắt nút, ...
11*Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, ...
12*Ông bụt ở chùa cầm bùa đuổi chuột.
13*Ông Lê nin lên núi lấy nước nấu lòng.
14*Buổi trưa ăn bưởi chua.
15*Con lươn nó luồn qua lườn.
16*Chị nhặt rau rồi luộc em nhặt rau luộc rồi.
17*Lúa nếp là lúa nếp non.
Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng.
Lúa nếp là lúa nếp làng.
Lúa lên lớp lớp làm lợn no nê.
18*Anh Hạnh ăn hành hăng.
19*Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc.
20*Luc nao len nui lay nua ve lam lan nho nuoc lu

TRANG CHU
online counter
TOP RANK
TOP-RATING
xoxHits.com - free counter service