pacman, rainbows, and roller s

Chiều thứ bảy
P.M.T

Chiều thứ bảy trường tan
Đường quen lá me vàng
Ngõ về quen gác vắng
Chiều Sài Gòn thênh thang.

Chiều thứ bảy trường tan
Hàng bông Sứ buông tàn
Đỗ dài sân trường lặng
Giảng đường buồn giăng ngang.

Mùa thu về chưa em,
Cho hoàng hôn còn sót lại trên thềm
Để đồ án thâu đêm còn dang dở
Trên áo em, màu giấy thuở tương tư.

Má em hồng giảng đường thơm bông Sứ
Tóc cài trâm anh vẽ tự hôm nào
Son để dành trên áo lúc bên nhau
Giờ Họa thất anh pha màu nắng rụng.

Đường chiều nhung
Trong mắt xa.
Chiếc xe cũ theo tôi sống xa nhà
Ba lô bạc cùng dăm ba quyển sách
Biết tôi nghèo, em đâu trách lẽ cao sang.

Chiều thứ bảy trường tan
Đường xưa nắng hoen vàng
Chân đê diềm lụa trắng
Em ơi, mùa thu sang.

Chiều nay tôi về,
Cho kịp mùa thu.

TRANG CHỦ